img
Anda di sini:
Demeografi & Statistik
Maklumat Berkenaan Keluasan, Pecahan Daerah & Pecahan Kaum Di Melaka
Luas Kawasan
1650 km persegi

Ibu Negeri
Melaka

Kawasan Pentadbiran
  • Alor Gajah
  • Jasin
  • Melaka Tengah

Mukim Pentadbiran
81

STATISTIK TERKINI


Populasi (2015):
872,900

Pecahan Kaum (2015)
  • Melayu: 552,700 (63.3%)
  • Cina: 215,000 (24.6%)
  • India: 51,400 (5.9%)
  • Lain-lain: 4,800 (0.5%)
  • Bumiputera Lain: 11,500 (1.3%)
  • Bukan Warganegara: 37,600 (4.3%)
img
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka