Pejabat Ketua Menteri
su sulit cm Bahagian / unit : Pejabat Ketua Menteri
Alamat : Pejabat Ketua Menetri Melaka,

Blok Temenggong,Aras 4, Seri Negeri,
Hang Tuah Jaya, Ayer Keroh,75450 Melaka

Ketua Jabatan : Puan Mariam binti Ilias
Tel : +606 230 7202
Faks :

+606 232 8330
+606 232 8400

E-mel : mariam[at]melaka[dot]gov[dot]myVisi
 • Mewujudkan persekitaran yang kondusif, efisyen dan berkualiti dalam sistem penyampaian.

 

Misi
 • Memberi perkhidmatan dan layanan yang mesra, cekap dan teratur.

 

Fungsi
Terbahagi kepada 3 bahagian:
i. PENTADBIRAN
  • Menyediakan peruntukan tahunan Pejabat Ketua Menteri.
  • Menyediakan dan menyelenggara peruntukan Pejabat Ketua Menteri.
  • Menyelenggara peruntukan khas YAB. Ketua Menteri.
  • Membuat surat dan menyelia fail-fail.
  • Menguruskan aktiviti-aktiviti rasmi YAB. Ketua Menteri
  • Melayan tetamu YAB. Ketua Menteri.
 
ii. PERIBADI YAB. KETUA MENTERI
  • Tempahan penginapan untuk YAB. Ketua Menteri bertugas di luar Melaka.
  • Mengawasi dan melayan tetamu yang hadir berdasarkan diari YAB. Ketua Menteri pada setiap masa.
  • Menyemak dan mengesahkan bil tuntutan yang diterima untuk pembayaran.
  • Menyelaras tempahan jamuan kepada mesyuarat yang diadakan di Pejabat Ketua Menteri.
  • Menyelaras kenderaan YAB. Ketua Menteri dan Datin Seri.
  • Susun atur Pejabat Ketua Menteri.
  • Menyelia dan mengambil tindakan kepada surat- surat untuk diminitkan dan ditandatangani oleh YAB. Ketua Menteri dan Datin Seri untuk dihantar kepada jabatan, agensi berkaitan dan badan NGO.
 
iii. POLITIK
  • Mengurus dan menyelaras mesyuarat, perjumpaan, perbincangan, ceramah, perasmian dan lain-lain yang berkaitan dengan politik.
  • Memberi maklum balas kepada YAB. Ketua Menteri berhubung dengan isu-isu politik semasa terutama di Negeri Melaka.
  • Penyediaan ucapan YAB. Ketua Menteri bagi setiap majlis yang melibatkan beliau.
  • Kata Alu-aluan untuk buku cenderamata/ program.
  • Mengatur sidang akhbar untuk YAB. Ketua Menteri
  • Menyedia dan menyimpan potongan akhbar Bahasa Mandarin bagi Negeri Melaka.
  • Menyumbang kepada penulisan akhbar Kerajaan Negeri Melaka iaitu Melaka Hari Ini.
  • Setiap liputan/ laporan akhbar tempatan dan antarabangsa yang menimbulkan isu perlu diulas dan dipanjangkan kepada YAB. Ketua Menteri.

 

Objektif Umum
 • Objektif umum adalah objektif yang ditetapkan secara umum yang merangkumi semua proses dan aktiviti Pejabat Ketua Menteri Melaka secara keseluruhan. Objektif umum Pejabat Ketua Menteri Melaka ialah :

  • Mewujudkan satu suasana perhubungan awam yang kundusif dan mesra di antara orang ramai dengan kakitangan Pejabat Ketua Menteri.
  • Mewujudkan system pengurusan dan penyelarasan pentadbiran Pejabat Ketua Menteri yang lebih berkesan bagi memastikan urusan harian YAB.Ketua Menteri berjalan dengan baik dan teratur.
  • Menyelesaikan sebaik mungkin semua masalah yang dibawa oleh orang awam yang berurusan dengan Pejabat Ketua Menteri.

Objektif Khusus
 • Objektif khusus ialah objektif yang ditetapkan khusus untuk proses utama yang terlibat dengan Sistem Pengurusan Kualiti Pejabat Ketua Menteri Melaka iaitu:
 • Pengurusan Pentadbiran-
  • Memastikan pengurusan surat keluar dan surat masuk direkodkan dan sentiasa dalam pengetahuan pihak pengurusan.
 • Pengurusan Kewangan-
  • Memastikan peruntukan kewangan yang diterima digunakan dengan bijaksana.
 • Pengursan Diari YAB. Ketua Menteri-
  • Memastikan dan mengesahkan pihak-pihak yang berkaitan untuk sesuatu temujanji dengan YAB. Ketua Menteri berketepatan.

 

Piagam Pelanggan

Kami warga Pejabat Ketua Menteri Melaka akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap dan berkesan untuk rakyat. Bagi mencapai matlamat tersebut, kami berjanji :

 • Memastikan segala urusan surat menyurat yang memerlukan sokongan atau persetujuan YAB Ketua Menteri Melaka, dan urusan pentadbiran yang melibatkan Setiausaha Sulit Kanan diserahkan kembali dalam tempoh 3 hari selepas diperakui;
 • Memberi maklumbalas temujanji bersama YAB Ketua Menteri Melaka dalam tempoh 3 hari dari tarikh permohonan dibuat; dan
 • Memastikan teks ucapan YAB Ketua Menteri Melaka disediakan dalam tempoh 3 hari sebelum majlis dilaksanakan.
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka