Anda di sini:
Bahagian Audit Dalam & Siasatan Awam (BADSA)
badsa Bahagian / unit : Bahagian Audit Dalaman & Siasatan Awam (BADSA)
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka, Aras 2, Blok Bentara,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka
Nama : -
Jawatan : Pengarah
Tel : +606-2307439
Faks : +606-2331326
E-mel : -

 

Visi

Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Awam akan menjadi peneraju ke arah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan di Jabatan / Agensi Kerajaan Negeri Melaka

Misi
 • Memastikan wujudnya Akauntabiliti dan Integriti dalam penggunaan wang awam serta menggalakkan pentadbiran yang cekap dan berhemah
 • Meningkatkan khidmat pengurusan dalam pengauditan / siasatan yang dijalankan

 

Objektif
 • Membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan akauntabiliti pengurusan pentadbiran dan kewangan di Jabatan/Agensi masing-masing dan menentukan program dan aktiviti diuruskan dengan berekonomi, cekap dan berkesan.

 

Fungsi
 
Melaksanakan pengauditan terhadap Jabatan/Agensi/Anak Syarikat Kerajaan Negeri Melaka seperti berikut:-
 1. Pengauditan Susulan
 2. Pengauditan ICT
 3. Pemeriksaan Mengejut
 4. Pengauditan Penampilan Audit
 5. Pengauditan Perolehan
 6. Pengauditan Prestasi
 7. Pengauditan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti (AI)

 

Piagam Pelanggan

Kami warga BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AWAM akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap dan berkesan untuk rakyat. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji :

 1. Melaksanakan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan ditetapkan oleh International Organisation Of Supreme audit Institution (INTOSA) dan Institute
 2. Of Internal Auditors Malaysia (IIAM)
 3. Memaklumkan kepada Auditee secara bertulis sekurang-kurangnya 7 hari bekerja sebelum tarikh pengauditan/siasatan dijalankan kecuali bagi pemeriksaan mengejut.
 4. Surat pemerhatian audit dikemukakan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh pengauditan/siasatan selesai dijalankan

 

Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka