Unit Integriti
integriti Bahagian / unit : Unit Integriti
Alamat : Aras 2, Blok Bentara,
Unit Integriti,
Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh,
Melaka
Nama : Puan Azian Azawati binti Abdullah
Jawatan : Ketua Unit
Tel : +06 - 230 7661
Faks : +06 - 231 6495
E-mel : azian[at]melaka[dot]gov[dot]my

 


Visi
  • Mewujudkan Budaya Kerja Unggul Berteraskan Integriti Di Kalangan Penjawat Awam Di Jabatan / Agensi Kerajaan Negeri Melaka

Misi
  • Memperkukuh Integriti Penjawat Awam Di Jabatan / Agensi Kerajaan Negeri Melaka Melalui Pematuhan Kepada Peraturan Dan Undang – Undang Berkuatkuasa, Pembudayaan Nilai – Nilai Murni Dan Pengamalan Budaya Kerja Unggul

Objektif
  • Melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai kekuatan spritual (rohani), akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat ke hadapan, inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksanan, praktikal dan damai.

Fungsi Utama
  • Merancang program berkaitan integriti dan pembangunan insan selaras dengan , Penerapan Nilai-Nilai Islam (PNI) dan Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam (PIPA) bagi menangani isu dan masalah kakitangan ke arah melahirkan penjawat awam yang berintegriti dan bermotivasi tinggi.

Piagam Pelanggan
  • Memastikan pengurusan program berkaitan integriti, nilai-nilai murni dan pembangunan insan mencapai sekurang-kurangnya 80% tahap kepuasan pelanggan.
  • Memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada peserta program mencapai tahap keberkesanan Memuaskan (pada skala 4).
Portal Melaka Versi 5.0 - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka