Khamis, 25 Julai 2024 |

BIL.AGENDAFOKUS STRATEGI INISIATIFPENYELARAS
1.

AGENDA 1  :  PEMBANGUNAN EKONOMI YANG KOMPREHENSIF DAN MAMPAN

FOKUS 1 :  MENJADIKAN MELAKA SEBAGAI NEGERI MESRA PELABUR

STRATEGI 1 :  MENARIK PELABURAN BERIMPAK TINGGI

KESIAPSIAGAAN KAWASAN INDUSTRI

 • PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA (MCORP)
  06-232 4433
 • MELAKA WATERFRONT ECONOMIC ZONE (MWEZ)
  06-333 3333 ext: 7613
     

EASE OF DOING BUSINESS

 • INVEST MELAKA BERHAD (IMB)
  06-293 0033
 • MELAKA WATERFRONT ECONOMIC ZONE (MWEZ)
  06-333 3333 ext: 7613
 • UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (UPEN)
  06 333 3333 ext: 7538
     

PENAMBAHBAIKAN KEBAJIKAN PEKERJA

 • UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (UPEN)
  06 333 3333 ext: 7538
     

KEPELBAGAIAN AKTIVITI EKONOMI

 • PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI MELAKA (PTG)
  06-333 3333 ext: 5048
 

FOKUS 2  :  MEMBANGUNKAN MELAKA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN TVET

STRATEGI 2  :  MEMPERLUAS PROGRAM TVET YANG RELEVAN DENGAN KEPERLUAN REVOLUSI

INDUSTRI 4.0

PEMBANGUNAN BAKAT TEMPATAN

 • UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (UPEN)
  06 333 3333 ext: 7538
     

KERJASAMA INDUSTRI

 • UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (UPEN)
  06 333 3333 ext: 7538
 

FOKUS 3 :  MEMPERKASAKAN SEKTOR PELANCONGAN MELALUI PENGANJURAN TAHUN  MELAWAT MELAKA 2024 (TMM2024)

STRATEGI 3 :  MEMACU INDUSTRI PELANCONGAN MELAKA SEBAGAI DESTINASI PILIHAN UTAMA

TAHUN MELAWAT MELAKA

 • BAHAGIAN PROMOSI PELANCONGAN (BPP)
  06-333 3333
  ext: 3402/06-232 8402
     

ACARA PELANCONGAN UTAMA

 • BAHAGIAN PROMOSI PELANCONGAN (BPP)
  06-333 3333
  ext: 3402/06-232 8402
     

KEPELBAGAIAN PRODUK PELANCONGAN BAHARU

 • BAHAGIAN PROMOSI PELANCONGAN (BPP)
  06-333 3333
  ext: 3402/06-232 8402
     

PROGRAM KERJASAMA STRATEGIK

 • BAHAGIAN PROMOSI PELANCONGAN (BPP)
  06-333 3333
  ext: 3402/06-232 8402
     

PROMOSI PELANCONGAN

 • BAHAGIAN PROMOSI PELANCONGAN (BPP)
  06-333 3333
  ext: 3402/06-232 8402
  FOKUS 4  :  MENYEGERAKAN PENDIGITALAN 4G DAN 5G STRATEGI 4  :  MEMPERCEPAT PROSES DIGITALISASI

INFRASTRUKTUR DIGITAL

 • BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (BTMK)
  06 333 3333 ext: 7526
     

PLATFORM DIGITAL DAN APLIKASI PINTAR

 • BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (BTMK)
  06 333 3333 ext: 7526
     

SMART MELAKA

 • BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (BTMK)
  06 333 3333 ext: 7526
     

CASHLESS MELAKA

 • BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (BTMK)
  06 333 3333 ext: 7526
     

PEMERKASAAN DATA

 • BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (BTMK)
  06 333 3333 ext: 7526
 • INSTITUT TUN PERAK (ITP)
  06-317 5450/317 5324
    STRATEGI 5  :  MENERAPKAN BUDAYA DIGITAL

CELIK DIGITAL

 • UNIT KERAJAAN TEMPATAN (UKT)
  06-333 3333 ext:7811
 • BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (BTMK)
  06 333 3333 ext: 7526
    FOKUS 5  :  MEMBUDAYAKAN SENI, WARISAN DAN BUDAYA NEGERI MELAKA STRATEGI 6  :  MENERUS DAN MENGEKALKAN SENI, WARISAN DAN BUDAYA KEPADA GENERASI AKAN DATANG

MENJEJAK WARISAN

 • JABATAN PENDAFTARAN NEGARA (JPN)
  06-232 6600
       

PENUBUHAN INSTITUSI

 • MELAKA WORLD HERITAGE (MWH)
  06-233 5438
 • INSTITUT WARISAN MELAKA (INSWA)
  06- 2926340
       

PEMBANGUNAN INDUSTRI KREATIF

 • BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (BTMK)
  06 333 3333 ext: 7526
 • MELAKA WORLD HERITAGE (MWH)
  06-233 5438
 • INSTITUT WARISAN MELAKA (INSWA)
  06- 2926340
       

PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN WARISAN UNESCO

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (JPBD)
  06-333 3333 ext: 5135
 • PERBADANAN MUZIUM MELAKA (PERZIM)
  06-282 6526
 • MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (MBMB)
  06-333 3333 ext:6898/6899
2. AGENDA 2  :  KESAKSAMAAN SOSIAL DEMI KESEJAHTERAAN RAKYAT FOKUS 6  :  MEMPERKASA INISIATIF DI BAWAH PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI MELAKA STRATEGI 7  :  MENGUTAMA KEBAJIKAN RAKYAT

BANTUAN MELAKA SARA RAKYAT (MESRA)

 • JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM)
  06-333 3333 ext: 3001
 • PERBADANAN MELAKA HOLDINGS (PMH)
 • BAHAGIAN KHIDMAT MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BELIA (BKMPB)
  06-281 6675/281 6498
 • TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM)
  06-333 3333 ext: 3214/3215
     

PROGRAM KESIHATAN

 • UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (UPEN)
  06-333 3333 ext: 7538
 • JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA
  06-333 3333 ext:7467
 • PERBADANAN BIOTEKNOLOGI MELAKA (PBM)
  06-231 3622
 • JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA
  06-235 6999
     

PROGRAM PENDIDIKAN

 • TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM)
  06-333 3333 ext: 3214/3215
 • JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA
  06-333 3333 ext:5600
    STRATEGI 8  :  MENYOKONG PEMERKASAAN GOLONGAN TUMPUAN

BANTUAN MESRA KOMUNITI

 • TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA (TAPEM)
  06-333 3333 ext: 3214/3215
 • AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN
  06-232 2602
     

PEMERKASAAN GOLONGAN PENIAGA

 • UNIT KERAJAAN TEMPATAN (UKT)
  06-333 3333 ext:7811
     

PEMERKASAAN KEPIMPINAN AKAR UMBI

 • BAHAGIAN KHIDMAT MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BELIA (BKMPB)
  06-281 6675/281 6498
 • UNIT KERAJAAN TEMPATAN (UKT)
  06-333 3333 ext:7811
    STRATEGI 9  :  MEMPERKASA PERANAN BELIA DAN WANITA

PROGRAM BELIA

 • BAHAGIAN KHIDMAT MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BELIA (BKMPB)
  06-281 6675/281 6498
     

PROGRAM WANITA

 • UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (UPEN)
  06-333 3333 ext: 7538
 • PEJABAT PEMBANGUNAN WANITA NEGERI MELAKA (PPWNM)
  06-231 0334
    STRATEGI 10  :  MEMPRTINGKAT FASILITI ASAS

KESIAPSAGAAN BENCANA BANJIR

 • JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI MELAKA (JPS)
  06-333 3333 ext:5208
     

JAMINAN BEKALAN AIR

 • SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD (SAMB)
  06-292 1760
     

JARINGAN JALAN RAYA

 • JABATAN KERJA RAYA
  06-285 4600
 • MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH
  06-333 3333 ext:6898/6899
     

INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM

 • UNIT KERAJAAN TEMPATAN (UKT)
  06-333 3333 ext:7811
     

KEMUDAHAN AWAM

 • UNIT KERAJAAN TEMPATAN (UKT)
  06-333 3333 ext:7811
    STARTEGI 11  :  MENYEMARAK PERPADUAN SOSIAL MASYARAKAT

PROGRAM PERPADUAN

 • JABATAN PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL NEGERI MELAKA (JPNIN)
  06-234 5050
     

SUKAN WADAH PERPADUAN

 • MAJLIS SUKAN NEGERI (MSN)
  06-336 3103
 • BAHAGIAN KHIDMAT MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BELIA (BKMPB)
  06-281 6675/281 6498
      STRATEGI 12  :  MEMASTIKAN KELESTARIAN PERSEKITARAN

KEMUDAHAN RIADAH DAN REKREASI

 • UNIT KERAJAAN TEMPATAN (UKT)
  06-333 3333 ext:7811
     

KELESTARIAN ALAM

 • JABATAN HUTAN
  06-231 6095
 • PERBADANAN TEKNOLOGI HIJAU (PTHM)
  06-333 3333 ext:5247
     

KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

 • UNIT KERAJAAN TEMPATAN (UKT)
  06-333 3333 ext:7811
    STRATEGI 13  :  MENYEDIAKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

SYIAR ISLAM

 • JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA
  06-333 3333 ext:5600
     

PENERAPAN BUDAYA PENYELENGGARAAN

 • JABATAN KERJA RAYA
  06-285 4600
 • JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI MELAKA (JPS)
  06-333 3333 ext:5208
 • PEJABAT TANAH DAN GALIAN MELAKA (PTG)
  06-333 3333 ext:5048
 • UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (UPEN)
  06-333 3333 ext: 7538
 • PEJABAT DAERAH DAN TANAH JASIN (PDTJ)
  06-333 3333 ext:2003
     

PEMBANGUNAN DAERAH

 • PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH (PDTMT)
  06-333 3333 ext:5108
 • PEJABAT DAERAH DAN TANAH JASIN (PDTJ)
  06-333 3333 ext:2003
 • PEJABAT DAERAH DAN TANAH ALOR GAJAH (PDTAG)
  06-333 3333 ext:1000
3. AGENDA 3  :  PENINGKATAN KECEKAPAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM FOKUS 7  :  MENINGKATKAN PRESTASI ANAK SYARIKAT KERAJAAN NEGERI STRATEGI 14 :  MEMPERKUKUH PERANAN SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN (GLC)

PENSTRUKTURAN SEMULA AGENSI DAN ANAK SYARIKAT

 • JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA
  06-333 3333 ext:7841
  FOKUS 8  :  MENYEDIA PERKHIDMATAN AWAM YANG CEKAP DAN BERKESAN STRATEGI 15  :  MEMPERTINGKAT KEBERKESANAN SISTEM PENYAMPAIAN KERAJAAN

WACANA RAKYAT

 • BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT
  06-333 3333 ext:7273
 • BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
  06-333 3333 ext: 7425
     

PENSTRUKTURAN SEMULA ORGANISASI

 • MAJLIS KESELAMATAN JALAN RAYA (MKJR)
  06-232 2888
 • BAHAGIAN KHIDMAT MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BELIA (BKMPB)
  06-281 6675/281 6498
 • INVEST MELAKA BERHAD (IMB)
  06-293 0033
     

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) DAN INOVASI

 • INSTITUT TUN PERAK (ITP)
  06-317 5450/317 5324
 • UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (UPEN)
  06-333 3333 ext: 7538
     

PEMERKASAAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM DAN PROJEK

 • UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI (UPEN)
  06-333 3333 ext: 7538
    STRATEGI 16  :  MEMPERKUKUH PERKHIDMATAN AWAM

PENCAPAIAN PERKHIDAMATAN AWAM

 • JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA
  06-333 3333 ext:7467
 • MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (MBMB)
  06-333 3333 ext:6898/6899
     

PEMEKASAAN INTEGRITI PENJAWAT AWAM

 • UNIT INTEGRITI JKMM
  06-333 3333 ext:7853
     

KEBAJIKAN PENJAWAT AWAM

 • BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPSM)
  06-333 3333 ext: 7791
 • JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA
  06-333 3333 ext:7467

Paparan Terbaik menggunakan Mozilla Firefox 3.5 ke atas, Google Chrome dan Safari dengan resolusi 1366 x 768


Hakcipta Terpelihara 2024@Kerajaan Negeri Melaka
Portal Melaka Versi 6.0, dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

 • Tarikh Kemaskini: 19 July 2024 
Pelawat: 0009551788 | Statistik