Khamis, 25 Julai 2024 |

bpp Bahagian / unit : Bahagian Promosi Pelancongan (BPP)
Alamat : Bahagian Promosi Pelancongan
Jabatan Ketua Menteri Melaka.
Lot G-14, Kota Cemerlang,
75450 Ayer Keroh, Melaka
Nama : Encik Sa'ari bin Basiron
Jawatan : Pengurus Besar
Tel : +606-333 3333 samb. 8402
Faks : +606-232 8367
E-mel : saari[at]melaka[dot]gov[dot]my
Media Sosial : ikon warna fb Tourism Melaka

Visi
 • Melaka Sebagai Destinasi Pelancongan Yang Terbilang Di Rantau Asia Selaras Dengan Tema :
  “Melawat Melaka Bersejarah Bererti Melawat Malaysia” Dan “Melaka Bandaraya Warisan Dunia UNESCO”

 

Misi
 • Memajukan Industri Pelancongan Agar Menjadi Penyumbang Utama Kepada Pertumbuhan Ekonomi (KDNK) Dan Penjanaan Peluang Pekerjaan Negeri Melaka
 • Menarik 20 Juta Pelancong Agar Berkunjung Ke Melaka Menjelang 2020
 • Memanjangkan Tempoh Bermalam Di Melaka Kepada 3 Malam Menjelang 2020

 

Objektif
 • Menjadikan Melaka sebagai destinasi MICE
 • Industri pelancongan sebagai penyumbang kepada KDNK dan peluang pekerjaan
 • Menarik 50% pelancong asing ke Malaysia datang ke Melaka
 • Length of Stay kepada (3) malam
 • Melaka sebagai destinasi MESTI dilawati.

 

Fungsi Utama
  • Fungsi Unit MICE
   • Menyelaras dan menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan bidang tugas;
   • Menyelaras urusan jemputan aktiviti-aktiviti MICE anjuran Bahagian Promosi Pelancongan;
   • Menyelaras dan memantau perjalanan MICE oleh organisasi berkitan;
   • Mengumpul, menyusun dan menganalisa statistik MICE bulanan;
   • Mempromosikan Melaka sebagai acara MICE;
   • Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengurusan Atasan dari semasa ke semasa.

 

  • Fungsi Unit Acara
   • Menyelaras,menyedia serta melaksanakan promosi pelancongan dan pembangunan program pelancongan domestik;
   • Bekerjasama dengan Pertubuhan Pelancongan seperti Persatuan Luar Melaka bagi menggalakkan acara Pelancongan Domestik;
   • Menyediakan Kalendar Pelancongan Melaka untuk acara bulanan;
   • Membantu dalam menyelaras dan memantau perlaksanaan Acara;
   • Menyediakan Laporan dan Kertas-Kertas MMKN untuk acara-acara Jabatan Ketua Menteri Melaka dan Kerajaan Negeri Melaka;
   • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.

 

  • Fungsi Unit Komunikasi
   • Menyediakan dan membantu menjalankan program-program perasmian, seminar, keraian serta lawatan-lawatan rasmi dari dalam negeri dan luar Negara
   • Menyediakan urusan jemputan dan penyambut tetamu di majlis-majlis.
   • Setiausaha kepada Mesyuarat Post Exco Jawatankuasa Pembangunan Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Melaka apabila mesyuarat diadakan setiap minggu
   • Mengawasi penerimaan dan penghantaran barang-barang promosi serta risalah-risalah pelancongan ke tempat-tempat tarikan dan hotel-hotel di negeri Melaka selain memastikan bekalan bahan-bahan promosi sentiasa cukup.
   • Menyelaras dan memantau pelaksanaan serta perjalanan Pusat Penerangan Pelancong Menyelaras dan menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan bidang tugas.
   • Bertanggungjawab membantu Pengurus Besar dan Timbalan Pengurus Besar apabila ketiadaan mereka di pejabat seperti yang telah diarahkan oleh Pengurus Besar dan Timbalan Pengurus Besar
   • Menjalankan lain-lain tugasan yang diarahkan dari masa ke semasa.

 

  • Fungsi Unit R&D
   • Mengkaji permintaan pelancong mengikut pasaran termasuk mengenalpasti " niche market";
   • Mengkaji produk pelancongan termasuk mengenalpasti " niche products" mengikut permintaan pasaran;
   • Mengumpul, menyusun dan menganalisa statistik pelancong bulanan dan dibentangkan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN);
   • Membuat analisa SWOT ke atas industri pelancongan (domestik/global) dari semasa ke semasa dan mengemukakan syor-syor yang berkaitan;
   • Menyimpan inventori dan membuat "auditing" ke atas semua produk pelancongan serta mengemukakan syor-syor yang berkaitan;
   • Menjadi urusetia kepada 12 " Lead Agency";
   • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.
   • Menyediakan dan membantu menjalankan program-program perasmian, seminar, keraian serta lawatan-lawatan rasmi dari dalam negeri dan luar negara;
   • Menyediakan urusan jemputan dan penyambut tetamu di majlis-majlis;
   • Setiausaha kepada Mesyuarat Post Exco Jawatankuasa Pembangunan, Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Melaka apabila mesyuarat diadakan setiap minggu;
   • Mengawasi penerimaan dan penghantaran bahan-bahan promosi serta risalah-risalah Pelancongan ke tempat-tempat tarikan dan hotel-hotel di Negeri Melaka;
   • Menyelaras dan memantau pelaksanaan serta perjalanan Pusat;
   • Menyelaras dan menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan bidang tugas;
   • Bertanggungjawab membantu Pengurus Besar dan Timbalan Pengurus Besar apabila ketiadaan mereka di pejabat seperti yang telah diarahkan oleh Pngurus Besar dan Timbalan Pengurus Besar;
   • Menjalankan lain-lain tugasan yang diarahkan dari masa ke semasa.

 

  • Fungsi Unit Promosi
   • Bertanggungjawab merancang dan mengendalikan aktiviti promosi di peringkat domestik dan antarabangsa;
   • Bertanggungjawab menyelaraskan perwakilan Negeri Melaka dalam misi promosi pelancongan anjuran Kementerian Pelancongan dan Tourism Malaysia, samada di peringkat domestik atau antarabangsa;
   • Bertanggungjawab bekerjasama dengan agensi kerajaan atau pengusaha indstri pelancongan menyelaraskan pelaksanaan aktiviti promosi yang dianjurkan oleh mereka di peringkat domestik dan antarabangsa;
   • Bertanggungjawab mendapatkan khidmat kumpulan kebudayaan, tukang masak dan penarik beca untuk bersama dengan pihak hotel atau badan-badan lain mempromosikan produk pelancongan;
   • Melaksanakan tugas-tugas lain seperti mana yang diarahkan oleh Kerajaan Negeri Melaka yang diwakili oleh YAB Ketua Menteri Melaka, YB.Setiausaha Kerajaan Negeri, YB. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Pelancongan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Melaka dan Pengurus Besar BPP;
   • Melaksanakan tugas-tugas lain seperti mana yang diarahkan.

 

  • Fungsi Unit Pentadbiran
   • Merekodkan serta mengawasi urusan surat masuk dan keluar termasuk edaran dalaman / luaran
   • Mengawasi urusan fail-fail individu, sulit dan terbuka;
   • Menguruskan pengambilan kakitangan melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Ketua Menteri Melaka;
   • Menyediakan borang Kew.8 untuk urusan gaji serta kenaikan gaji tahunan Pegawai dan kakitangan baru serta kenaikan gaji tahunan;
   • Merekodkan dan mengemaskini Buku Perkhidmatan Kerajaan;
   • Menyelaraskan Borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (SKT) dan Borang Pengisytiharaan Harta;
   • Menguruskan penghantaran pegawai dan kakitangan manghadiri kursus yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing;
   • Menyelia urusan kebersihan, penyelenggaraan, keselamatan dan kelengkapan pejabat;
   • Menguruskan urusan pembelian serta merekodkan pengeluaran alat tulis dan keperluan semasa;
   • Membantu dalam kerja-kerja dekorasi gerai pameran pelancongan yang disertai oleh Kerajaan Negeri Melaka.

 

 • Fungsi Unit Briged Seni
  • Menguruskan aktiviti Briged Seni Melaka meliputi persembahan pemasaran dan segala berkaitan;
  • Merancang dan mengatur strategi pemasaran serta peka kepada kehendak dan perkembangan semasa di dalam persembahan;
  • Menerima dan menjawab semua surat yang berkaitan jualan Briged Seni Melaka;
  • Mewakili mesyuarat dan temujanji yang melibatkan aktiviti kumpulan atau diarahkan oleh Pengurus Besar;
  • Membuat anggaran perbelanjaan dan pendapatan kumpulan dan membuat laporan untuk Pengurus Besar;
  • Membuat senarai dan merekodkan inventori kesemua peralatan.

 

Piagam Pelanggan
 

(i)

Memastikan acara penganjuran Festival Pelancongan (Roadshow) dan penyertaan pameran (Exhibition) di peringkat domestik dan antarabangsa dilaksanakan sekurang-kurangnya sepuluh (10) kali setahun.

(ii)

Memastikan penganjuran acara-acara pelancongan di Melaka dilaksanakan sekurang-kurangnya 75 acara setahun.

(iii)

Memastikan program lawatan Tours dari media asing & tempatan agen kembara dan lawatan rasmi dari dalam dan luar negara dilaksanakan sekurang-kurangnya lapan (8) kali setahun.

(iv)

Memastikan persembahan kebudayaan di dalam dan luar negara dilaksanakan sekurang-kurangya 24 kali setahun.

Paparan Terbaik menggunakan Mozilla Firefox 3.5 ke atas, Google Chrome dan Safari dengan resolusi 1366 x 768


Hakcipta Terpelihara 2024@Kerajaan Negeri Melaka
Portal Melaka Versi 6.0, dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

 • Tarikh Kemaskini: 19 July 2024 
Pelawat: 0009551788 | Statistik