Selasa, 16 April 2024 |

kpsu Bahagian / unit : Unit Kerajaan Tempatan (UKT)
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras Bawah, Blok Shahbandar
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh, Melaka
Nama : Encik Mahathir bin Mustafa
Jawatan : Ketua Penolong Setiausaha Kanan Kerajaan
Tel : +606-333 3333 samb. 7541
Faks : +606-233 1297
E-mel : mahathir[at]melaka[dot]gov[dot]myVisi
  • Ke Arah Organisasi Awam Terbilang dan Memacu Ke Arah PBT Yang Dinamik, Daya Tahan, Daya Huni Dan Mampan.

 

Misi
  • Memacu Kegemilangan Organisasi Melalui Tadbir Urus Korporat Dan Sistem Penyampaian Yang Cekap Dan Berkesan.

 

Objektif
  • Memantau dan menyelaras Pentadbiran PBT supaya lebih cekap dan berkesan melalui peningkatan dan pengukuhan sistem penyampaian perkhidmatan memantapkan pengurusan kewangan PBT serta memastikan pembangunan Negeri Melaka dilaksanakan secara lestari.

 

Fungsi
  1. Memastikan semua keputusan Jemaah Menteri, Majlis Negeri Kerajaan Tempatan dan Pihak Berkuasa Negeri dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
  2. Melaporkan aktiviti dan program yang berkaitan dengan pentadbiran, kewangan dan pelaksanaan projek kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kerajaan Negeri.
  3. Memastikan semua fungsi dan Pihak Berkuasa Tempatan dilaksanakan selaras dengan garis panduan dan Undang-Undang yang sedia ada.
  4. Merancang dan menyelaras pelaksanaan projek Pihak Berkuasa Tempatan.
  5. Membantu Pihak Berkuasa Tempatan di dalam bidang pentadbiran dan pengurusan dari aspek kewangan, pengurusan sumber manusia dan pengurusan projek yang dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

 

Piagam Pelanggan

 

(i)

Memastikan dasar atau program Kerajaan Persekutuan / Negeri disampaikan kepada pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh tujuh (7) hari

(ii)

Memastikan pembayaran kepada pihak kontraktor bagi tuntutan projek pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan tidak melebihi 14 hari daripada tarikh maklumat lengkap diterima.

(iii)

Memberi maklumbalas kepada PBT berhubung penebangan dan pengalihan pokok dalam tempoh 14 hari

(iv)

Menyiapkan laporan setiap suku penggal bagi kempen penanaman pokok untuk diserahkan kepada Jabatan Lanskap Negara dalam tempoh 7 hari

(v)

Menyiapkan laporan setiap suku penggal bagi laporan inventori pokok Negeri Melaka dalam tepoh 7 hari

Paparan Terbaik menggunakan Mozilla Firefox 3.5 ke atas, Google Chrome dan Safari dengan resolusi 1366 x 768


Hakcipta Terpelihara 2024@Kerajaan Negeri Melaka
Portal Melaka Versi 6.0, dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

  • Tarikh Kemaskini: 25 March 2024 
Pelawat: 0009551788 | Statistik