Selasa, 16 April 2024 |

bpsm Bahagian / unit : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)
Alamat : Jabatan Ketua Menteri Melaka,
Aras 1, Blok Bentara,
Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
75450 Ayer Keroh,
Melaka
Nama : Kosong
Jawatan : Setiausaha Bahagian
Tel : +06-333 3333 samb. 7799
Faks : +06-231 5142 / 232 5428
E-mel : -Visi
 • Memberi perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia yang profesional melalui anggota yang cekap serta sistem pengurusan terkini

Misi
 • Berfungsi dengan lebih berkesan sebagai penasihat dan pelaksana Pengurusan Sumber Manusia Jabatan dan Agensi Negeri

Objektif
 1. Mewujudkan Perancangan Dan Bilangan Anggota Perkhidmatan Awam Yang Optima;
 2. Menentukan Urusan Perkhidmatan Kakitangan Dilaksanakan Dengan Cekap;
 3. Mengadakan dan Menyelaras Latihan Kakitangan Dengan Lebih Sistematik Dan Terancang;
 4. Mewujudkan kakitangan yang Berdisiplin Tinggi Dan Produktif.

Fungsi Utama
 1. Merancang Tenaga Manusia Dan Pembangunan Organisasi;
 2. Urusan Perkhidmatan Kakitangan;
 3. Pembangunan Sumber Manusia Melalui Latihan Dan Kursus;
 4. Pengurusan Prestasi, Urusan Naik Pangkat Dan Tatatertib

Piagam Pelanggan
 

(i)

Mengeluarkan surat keputusan kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) berhubung permohonan penstrukturan semula / pengukuhan perjawatan kepada jabatan yang terlibat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

(ii)

Mengeluarkan surat keputusan urusan perkhidmatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja untuk proses berikut :-                                                 

 a)  Pengesahan pelantikan                                          

 b)  Pengesahan dalamperkhidmatan dan                

c) Pemberian taraf berpencen

(iii)

Memaklumkan kepada Jabatan / Agensi mengemukakan dokumen lengkap kakitangan yang akan bersara enam (6) bulan sebelum tarikh persaraan (bersara wajib)

(iv)

Memaklumkan keputusan kenaikan Pangkat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Lembaga Kenaikan Pangkat bersidang

(v)

Memberikan perkhidmatan kaunseling kepada anggota perkhidmatan awam dalam  dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.

(vi)

Memastikan 100% warga kerja JKMM menghadiri sekurang-kurangnya satu (1) hari kursus fungsional.

(vii)

Membuat tindakan penambahbaikan dalam tempoh sekurang-kurangnya tiga (3) bulan selepas teguran audit dikeluarkan.

Paparan Terbaik menggunakan Mozilla Firefox 3.5 ke atas, Google Chrome dan Safari dengan resolusi 1366 x 768


Hakcipta Terpelihara 2024@Kerajaan Negeri Melaka
Portal Melaka Versi 6.0, dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka

 • Tarikh Kemaskini: 25 March 2024 
Pelawat: 0009551788 | Statistik